Sveiseingeniør/-Sveiseleder

Vår kunde i Østfold søker etter en erfaren sveiseingeniør – IWE som skal lede en pool med sveisere, optimalisere og videreutvikle dagens sveiseprosesser.

Ansvar og oppgaver:

 • Kvalitetssikring av sveiseprosedyrer og ansvarlig ved utarbeidelse av sveiseteknisk dokumentasjon.
 • Sikre at bedriften har godkjente sveiseprosedyrer og sveisere med gyldige sertifikater.
 • Sørge for at sveiseprosesser/-oppgaver blir utført etter gjeldende norske og internasjonale kvalitetsstandarder for sveisearbeid (NS, EN, ISO, NORSOK, ASME).
 • Optimalisering, videreutvikling og stabilisering av dagens sveisemetoder i avdelingen.
 • Personalansvar med ansvar for å videreutvikle allerede dyktige ansatte.
 • Sikre at avdelingens drives på en slik måte at godkjente planer og målsetninger oppnås.
 • Planlegge og fordele sveisepersonell til ulike prosjekter i fabrikken.
 • Ansvarlig for å følge opp til enhver tid gjeldene HMS rutiner.
 • Bidra med årsaksanalyser og delta i risikoanalyser.

Ønsket kompetanse:

 • Bachelor / Master innen maskin, materialteknikk, produksjon/-prosess teknikk eller tilsvarende.
 • Videreutdanning som Internasjonal Sveiseingeniør (IWE).
 • Ønskelig med bakgrunn som Sveiseingeniør (IWE) og ledererfaring.
 • Prosessteknisk kompetanse.
 • Kunnskaper i Microsoft Office og SAP.
 • Kvalitetsfokusert og gode samarbeidsevner.
 • Systematisk, nøyaktig og målrettet.
 • Flytende norsk(skandinavisk) og engelsk, muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig, hektisk og uformelt arbeidsmiljø.
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidssted: Halden

Andre opplysninger:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lars Peder Aune på telefon 419 18 701 eller Johnny Ristan på telefon 900 10 583 i Skarp Rekruttering.

Søknad sendes may@skarp.as

Lars Peder Aune

Mobil 419 18 701

lars@skarp.as