Insenti AS ble etablert 1. januar 2001. Selskapet er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Osloregionen. Selskapet har siden oppstarten gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca 600.000 m2 næringsarealer og ca 1.500 boliger. Insentis første byggeprosjekt, Alnafossen Kontorpark, fikk byggherreprisen for 2003.

Prosjektleder – prosjektutvikling

I denne rollen vil du være selskapets representant i prosjektet og leder av teamet i tidligfasen med ansvar for utvikling samt gjennomføring av prosjekter i totalentreprise. Du vil være kundens viktigste daglige kontaktperson vedrørende overordnet oppfølging av prosjektet.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Være prosjektets leder på vegne av Insenti, utad som innad
 • Sørge for rett bemanning i prosjektet i samråd med avdelingsleder prosjektutvikling
 • Overordnet ansvar for økonomi, fremdrift, kvalitet, HMS og KS i prosjektene
 • Styre prosjektet mot de mål som er satt
 • Utarbeide/sørge for nødvendige dokumenter både i utviklings- og gjennomføringsfasen
 • Utarbeide nødvendige kontrakter/ forespørsler
 • Kvalitetssikre at alle forhold til offentlige myndigheter blir ivaretatt

Kvalifikasjoner

 • Minimum 5 års relevant erfaring som prosjektleder i rådgiverfirma/ entreprenørvirksomhet eller annen relevant bygge- og eiendomsvirksomhet
 • Erfaring med å etablere og vedlikeholde kunderelasjoner
 • Master eller bachelor innen bygg eller tekniske fag. Det oppfordres spesielt personer med teknisk bakgrunn som ønsker å jobbe som prosjektleder til å søke

Personlig egenskaper

 • God forretningsmessig forståelse og evner å holde oversikt og tenke helhetlig
 • Naturlig autoritet, høy integritet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kundeorientert og brobygger

Insenti tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i spennende prosjekter
 • Gode og konkurransedyktige betingelser
 • Utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø – faglig og sosialt

Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med Skarp AS ved Lars Peder Aune / tlf: +47 419 18701, e-post: lars@skarp.as eller Christian Lauritzen/ tlf: +47 900 52 725, e-post: christian@skarp.as.

Søk her: https://skarp.recman.no/job.php?job_id=83304

Lars Peder Aune

Mobil 419 18 701

lars@skarp.as