buy viagra in malaysia much viagra cost prescription buy zovirax cream no prescription buy viagra online reviews average cost of small bath remodel laser eye surgery cost in cost of bupropion xl 300 mg orlistat buy cheap

ng. Rasmussen & Strand AS er blant de større elektrotekniske rådgivningsfirmaene på Østlandet. Firmaet er over 60 år, norsk og 100% eid av ansatte.  Vi har 16 ansatte, hvorav 15 sivilingeniører/ingeniører, flere av disse har montørsertifikat. Selskapet er opptatt av å følge den teknologiske utviklingen, og 3D visualisering har blitt en viktig og helt naturlig del av prosjekteringen hvor vi benytter AutoCad og Novapoint som prosjekteringsverktøy.

Vi utfører oppdrag relatert til elektro innenfor samferdsel, bygg og byggeledelse. I avdelingene for Samferdsel og Bygg jobber vi med, utredning i alle faser, forprosjekter, detaljprosjektering, reguleringsplaner, byggeplaner, kostnadsoverslag, anbuds- og kontrakts behandling, 3. parts verifikasjon, oppfølging byggeplass, FDV, tilstandsvurdering og ENØK.

Vi benyttes i stor grad av profesjonelle byggherrer som Statens Vegvesen, det Kongelige Hoff og Bane Nor og vi samarbeider tett med de største samferdselsentreprenørene i Norge.

Firmaet holder til i egne lokaler på Skøyen i Oslo. Vi har god plass og trivelige kontorer.

VI SØKER ELEKTRO RÅDGIVER TIL VÅR ELEKTRO-SAMFERDSEL AVDELING

Selskapet har i den senere tid fått tildelt flere prosjekter gjennom rammeavtalene med Statens Vegvesen og Nye Veger. Det fører til at vi har behov for flere rådgivere innen samferdsels elektro med fokus på tunnel og tilstøtende veger.

Avhengig av kompetanse vil dine arbeidsoppgaver være innenfor;

 • Lys
 • Tavler
 • Sikkerhetsutrustning
 • Teleinstallasjoner
 • Automasjon

Du må ha prosjekteringskompetanse fra minimum ett av fagfeltene ovenfor. Selskapet oppfordrer til at deres rådgivere behersker flere fagfelt og legger til rette for nødvendig opplæring, for eksempel gjennom tunnelstudiet i regi av NTNU/Statens vegvesen/Bane NOR.

Kvalifikasjoner; 

 • Du har minimum 3 til 5 års erfaring som prosjekterende elektrorådgiver innen veg/tunnel
 • Du har en høyskoleutdannelse (Bachelor/Master) innen elkraft eller automasjon
 • Du behersker norsk meget godt og formulerer deg med faglig tyngde både skriftlig og muntlig.
 • Du har god kompetanse med Novapoint som prosjekteringsverktøy.

Personlige egenskaper;

 • Du er omgjengelig, utadvendt og har gode samarbeidegenskaper
 • Du evner å stå i stormen og står for dine meninger selv om du møter motstand
 • Du jobber strukturert og er opptatt av å holde tidsfrister
 • Du ser det som naturlig å dele kunnskap med dine kolleger for at vi sammen kan bli bedre
 • Du mestrer høyt arbeidspress i perioder

Vi tilbyr;
En interessant stilling med gode utviklingsmuligheter i et solid selskap som har et godt renommé i bransjen som har det største fagmiljøet i tunnel prosjektering elektro i Norge. Det kan bli mulighet å kjøpe eierandel i selskapet.

Et arbeidsmiljø med gode kolleger og takhøyde hvor eget initiativ verdsettes. Sentralt beliggende arbeidssted på Skøyen i Oslo med kort avstand til offentlig kommunikasjon som tog, trikk og buss. Mulighet for biloppstillingsplass.

Spørsmål til stillingen rettes til vår rekrutterings samarbeidspartner Skarp AS ved seniorpartner Christian Sundre Lauritzen tlf. 90 05 27 25 eller seniorpartner Johnny Ristan tlf. 900 10 583.

Søk her: https://skarp.recman.no/job.php?job_id=114535

Christian Lauritzen

Mobil: +47 900 52 725