Insenti AS ble etablert 1. januar 2001. Selskapet er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Osloregionen. Selskapet har siden oppstarten gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca 600.000 m2 næringsarealer og ca 1.500 boliger. Insentis første byggeprosjekt, Alnafossen Kontorpark, fikk byggherreprisen for 2003.

 

Prosjektleder med teknisk erfaring

Stillingen hører inn under avdelingen Prosjektutvikling. Vi ser etter deg med prosjektledererfaring, som også har erfaring med f.eks. prosjektering/ledelse av tekniske fag. I Insenti vil du kunne yte tjeneste som prosjektleder bare på tekniske fag, og/eller som prosjektleder overordnet sett på egne prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Være prosjektets leder på vegne av Insenti, utad som innad – uansett tekniske fag eller ikke
 • Sørge for rett bemanning i prosjektet i samråd med avdelingsleder prosjektadministrasjon
 • Overordnet ansvar for budsjett, fremdrift, HMS og KS i prosjektene
 • Styre prosjektet mot de mål som er satt
 • Utarbeide/sørge for nødvendige dokumenter både i utviklings- og gjennomføringsfasen
 • Utarbeide nødvendige kontrakter/ forespørsler
 • Kvalitetssikre at alle forhold til offentlige myndigheter blir ivaretatt

Kvalifikasjoner

 • Minimum 5 års relevant erfaring som prosjektleder i rådgiverfirma/ entreprenørvirksomhet eller annen relevant bygge- og eiendomsvirksomhet
 • Erfaring med å etablere og vedlikeholde kunderelasjoner
 • Ingeniørutdannelse innen bygg eller tekniske fag på minimum høyskolenivå eller tilsvarende kompetanse

 

Insenti tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i spennende prosjekter
 • Gode og konkurransedyktige betingelser
 • Utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø – faglig og sosialt

Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med Skarp AS ved Rolf Arne Berg tlf: 951 82 599, e-post: rolf@skarp.as eller Christian Lauritzen/ tlf: 900 52 725, e-post: christian@skarp.as.

Søk her: https://skarp.recman.no/job.php?job_id=83304

Rolf Arne Berg

Mobil 951 82 599

rolf@skarp.as