Medema Norge AS en leverandør av tekniske hjelpemidler til mennesker med funksjonsnedsettelser og helsesektoren for øvrig. Vi er en del av det Skandinaviske konsernet Medema-gruppen AS, og er tilsammen 95 ansatte. Selskapet er 100% norsk eid og omsatte i 2016 for 230 mill. Hovedkontor og sentrallager ligger i Gjelleråsen Næringspark (15 km fra Oslo sentrum).

Medemagruppen søker Anbud- og prosjektleder

Vi søker en erfaren, strategisk tenkende og forhandlingsvant leder med god kommersiell teft. En leder som forstår hvordan man bygger allianser, har en samlende leder stil og bidrar til godt gjennomtenkte og forankrede beslutninger. Stillingen har personalansvar og inngår i den utvidede ledergruppen.  Stillingen rapporterer til adm. dir.

Arbeidsoppgaver/overordnete mål

 • Til enhver tid ha oversikt og kunne presentere anbudskartet i vårt markedsområde med fokus på omsetningspotensiale og Medemas konkurransekraft.
 • Bidra til rett prioritering i tråd med Medemas langsiktige strategier
 • Kjenne våre primære konkurrenter og deres konkurransefortrinn
 • Initiere tidlige grep overfor aktuelle instanser i tråd med anbudshjulets beskrivelser
 • Sikre implementering og avvikling av anbud
 • Sikre at vi etterlever anbud på lønnsom måte

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse-gjerne også med juridisk påbygging
 • Relevant erfaring innenfor fagområdet Offentlig anskaffelse og kontraktinngåelser
 • Utdannelse eller erfaring innenfor prosjektledelse/forhandlingsteknikk
 • Flytende norsk, gode kommunikasjonsevner på engelsk og gjerne også tysk
 • Minimum 5 års erfaring med anbuds arbeide
 • Dokumentert erfaring med;
  o relevante IT-verktøy
  o prosjektarbeid og ledelse
  o Kontraktinngåelse-Kontraktsoppfølging
 • Kunne dokumentere resultater fra lignende jobber

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å omgås andre mennesker på alle plan
 • Systematisk, detaljert og nøyaktig
 • Selvstendig, handlekraftig og analytiske evner
 • Positiv, målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjonsevner internt og eksternt; kunne samarbeide på tvers og nært med øvrige ansatte i Medema Norge AS og de andre selskapene i Medema-gruppen

Vi tilbyr
Et solid firma med et godt og uformelt arbeidsmiljø. Du vil jobbe i en viktig og voksende bransje med produkter som vil ha stor betydning for mange menneskers velferd.
Konkurransedyktige betingelser. Gode forsikringer og pensjonsordning.

For spørsmål til stillingen, kontakt vår rekrutteringspartner Skarp AS ved Rolf Arne Berg på mobil 951 82 599 eller Johnny Ristan på mobil 900 10 583

Søknad sendes may@skarp.as

Rolf Arne Berg

mobil 951 82 599

olf@skarp.as