buy cheapest accutane online cheap cialis online sams club propecia price propecia cost viagra cialis online prescriptions price renovator power tool price viagra delhi

Multifaglig, kompetent og engasjert rådgivning.
MOE AS er en selvstendig rådgivende ingeniørvirksomhet med over 20 års erfaring med tverrfaglig prosjektering innenfor bygg og anlegg. Vår rådgivning bygger på solide faglige miljøer med sterke erfaringer nasjonalt.
I samarbeid med morselskapet MOE i Danmark og søsterselskapet PTS i Manila kan vi trekke på betydelig faglig styrke og produksjonskapasitet i utlandet.
MOE er en partnereid virksomhet som er heleid av en rekke ledende medarbeidere – det gir selvstendighet og stort handlingsrom.
Vi er en attraktiv og ambisiøs arbeidsplass, som med en flat organisasjonsstruktur og spennende oppgaver skaper rammene for en rådgivning som tilfører byggherrens investering merverdi og flytter grensen for integrasjon av arkitektur og ingeniørkunst.
Fra våre kontorer i Asker og Ski yter vi våre kunder og samarbeidspartnere bærekraftig rådgivning, basert på høy faglighet og leveranse av tverrfaglig koordinerte og byggbare prosjekter. Elektroavdelingen tilbyr rådgivning og tjenester innen elektroteknikk, ITB og teknisk byggeledelse.

 

Moe søker senior RIE med Elkraft bakgrunn

Søker nå en erfaren, engasjert og initiativrik prosjektleder elektro med elkraft bakgrunn. Sammen med avdelingsleder skal du bidra til å videreutvikle den gode faglige kompetansen i avdelingen. For rette vedkommende vil stillingen by på en unik mulighet til å påvirke en avdeling under utvikling.
Vi søker deg som ønsker å være synlig og aktiv innen elektrofaget og som er opptatt av å dele sin kunnskap med andre og kan ta rollen som en faglig veileder i avdelingen. Du vil også få en operativ rolle som prosjektleder for mindre og større prosjekter, samt å delta og koordinere tilbudsprosesser.
Aktuelle kandidater har erfaring fra byggherrerådgivning, prosjektering og prosjektledelse innen elektro bygg.
Av utdannelse har du enten en siving-, master eller bachelorgrad innen elkraft. For å komme i betraktning som fagskoleingeniør bør du ha mer enn 8 års erfaring.
Vi tilbyr deg en utfordrende og spennende stilling med stor grad av frihet under ansvar og med stor påvirkningsgrad på både avdeling- og selskapsnivå. Moe er kjent for å prioritere trivsel og tilrettelegge gode arbeidsforhold.
Arbeidssted vil være ved MOEs kontor i Asker. Selskapet har også avdelinger på Ski og i Oslo.

Søk her: https://skarp.recman.no/job.php?job_id=80593

Christian Lauritzen

Mobil: +47 900 52 725