OPV Consulting AS tilbyr alle tjenester som dekker ditt behov for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter og rådgivende ingeniørtjenester. Selskapet kan vise til en rekke prestisjetunge prosjekter og har også fått tildelt priser som f.eks årets bygg i 2017. Selskapet tilbyr også tjenester innenfor spesialområdene offentlig anskaffelse, kontrakts utarbeidelser, konfliktmegling og annen spesialrådgivning innen bygg og anlegg.

OPVC Consulting AS har god økonomi og markedsvekst spesielt innenfor offentlig sektor. Selskapet har nå behov for å ansette flere prosjekt- og byggeledere.

OPVC SØKER ERFARNE PROSJEKTLEDERE OG BYGGELEDERE TIL AVDELINGEN FOR PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE.

 

Som Prosjektleder har du et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder, med vår bedrift og ressurser som støttespiller. Dette omfatter planlegging, styring og rapportering av fremdrift, avvik og økonomi. Det er også opp til prosjektleder å forhandle med leverandører som leverer varer og byggetjenester. Prosjektlederen foretar selvstendige vurderinger av forretningsmessige problemstillinger gjennomfører prosjekter i henhold til avtalte rammebetingelser. Prosjektleder vil også kunne være til hjelpe under søknadsprosesser til kommunen og myndighetene, samt avklaringer med naboer og lignende.

Byggeleder er en byggteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre/kunde i et bygge- eller anleggsprosjekt. En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til spesifikasjonene i entreprenørkontraktene. Store deler av arbeidsoppgavene til byggeleder omhandler dermed organisering og oppfølging.

Faglige kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen byggetekniske fag, kandidater til prosjektlederstillingen er det ønskelig med en master eller bachelorgrad. For byggeleder kandidater ønsker vi minimum ingeniørfagskole.
 • For prosjektlederstillingen ønsker vi fra 5 års erfaring som prosjektleder innen byggfag. Byggelederstillingen fra 3 års erfaring fra tilsvarende stilling.
 • God forståelse for prosjektøkonomi
 • God kjennskap og kompetanse på de mest brukte kontraktsformene i markedet.
 • Erfaring med kontraktsforhandlinger

 

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Gode samarbeidsegenskaper kreves for begge stillingene.
 • Likeledes gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig da både prosjektleder og byggeleder jobber tett opp mot byggherre, entreprenør, myndigheter samt prosjekt teamet.
 • Er vant med i perioder å jobbe under stress og har gode rutiner på det å mestre stress.
 • Ser verdien av å dele kunnskap med andre

OPVC tilbyr
Varierte prosjektoppgaver, både store og små prosjekter. Et inkluderende arbeidsmiljø med god kjønns balansering og lav «turnover». En arbeidsgiver som har god økonomi og med en solid eierstruktur. Selskapet har kontorlokaler i Drammensveien 167 på Skøyen med kort veg til offentlig transport. For de som får behov for bil i jobbsammenheng har OPVC flere el biler til rådighet.

Søknad på stillingen sendes på epost til; johnny@skarp.as

  For ytterligere informasjon kontakt Skarp rekruttering ved rådgiverne Christian Sundre Lauritzen, mobil 900 52 725 eller Johnny Ristan  mobil 900 10 583

  Christan Sundre Lauritzen

  Mob: 900 52 725

  christian@skarp.as