Entreprenør Kr Stensrud & Søn AS er en av Oslo’s eldste bygg entreprenører med stolte tradisjoner tilbake til 1894. Bedriften sysselsetter til enhver tid 30 personer. Våre oppdragsgivere er private eiendomsforvaltere, kommunale og statlige kunder i Oslo og Viken. I 2023 forventes en omsetning på rundt 85 millioner kroner.
Selskapet har spesialisert seg på ombygging av eksisterende bygg med fokus på fremtidsrettede løsninger. Vi er opptatt av å skape langvarige relasjoner og presenterer alltid den beste og mest kostnadseffektive løsningen for kunden. Vi jobber målrettet med fornying og har en høy forbedrings- og samarbeids kultur.

Prosjektleder med karriere ambisjoner til daglig leder stilling

 

Om stillingen

Selskapet er i en positiv utvikling og vil om noen år ha behov for ny daglig leder. Det er et ønske fra daglig leder og styret at ny daglig leder ansettes i god tid før skiftet slik at den nye daglige lederen får god tid til å sette seg inn i selskapets rutiner og bli kjent med selskapets kunder. I den forbindelse søker vi etter en erfaren prosjektleder med ambisjoner om på sikt å tiltre rollen som daglig leder.

Selskapet har til nå lagt vekt på større og mindre rehabiliterings- og vedlikeholds prosjekter, strategien på sikt er å øke antall andel nybygg prosjekter.

Som prosjektleder i selskapet vil du ha ansvar for flere prosjekter samtidig, fra A til Å. Hvert prosjekt består av eget håndverkerteam og håndverkere fra tilstøtende fag som rapporterer direkte til prosjektleder.

Vi ser etter

En prosjektleder med høyskole utdannelse innen byggfag med en Bachelorgrad eller høyere. Du har minimum tre års erfaring som prosjektleder og har du erfaring som byggeleder ser vi det som positivt. Kan du i tillegg vise til deltagelse i rehabiliteringsprosjekter er det en fordel.

Som person har du gode samarbeidsegenskaper, er strukturert, god til å kommunisere, utadvendt og beslutningsdyktig. Som prosjektleder og daglig leder er det viktig at du trives med å ha en god dialog med våre kunder i prosjektfasen og ikke minst i en salgsfase.

 Til stillingen kreves det 100% norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

Kr Stensrud & Søn legger stor vekt på et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Selskapet føler et sosialt ansvar og har til enhver tid over 10% lærlinger. De ansatte tilbys ulike kurs ved behov og det har blant annet ført til at alle ansatte snakker norsk.

Selskapet legger stor vekt på HMS noe som inngår i enhver leders resultatansvar, HMS skal ikke gå på bekostning av fremdrift og er alltid et tema på alle fellesmøter. Selskapet tilbyr gratis felles trening med sertifiserte instruktører for å forebygge skader.

Skarp er vår rekrutterings partner og spørsmål til stillingen kan Christian Sundre Lauritzen kontaktes; tlf. 90 05 27 25, mail christian@skarp.as eller Johnny Ristan; tlf. 90 01 05 83, mail johnny@skarp.as

Christan Sundre Lauritzen

Mob: 900 52 725

christian@skarp.as

Johnny Ristan

Mob: 900 10 583

johnny@skarp.as