VI BISTÅR MED REKRUTTERING AV  

FAGSPESIALISTER

LEDERE

TOPPLEDERE

STYREREPRESENTANTER

REKRUTTERINGSTJENESTER

AKTIVT KANDIDATSØK

Målrettet søk i markedet etter personer med riktig profil.

ANNONSERT REKRUTTERINGSPROSESS

Utlysning av ledig stilling gjennom media.

RÅDGIVNING

Bistand i deler av rekrutteringsprosessen.

Vi kan også bistå i forkant og etterkant av selve rekrutteringsprosessen

I Skarp legger vi stor vekt på fasene før og etter selve rekrutteringen. Det betyr at vi kartlegger bedriften grundig før vi begynner å lete etter den rette kandidaten. Ved å forstå bedriftens ambisjoner og mål, arbeidsmiljø og forventninger til den nyansatte tror vi at sjansene for en vellykket rekruttering er mye bedre. Samtidig ser vi at mange rekrutteringer mislykkes fordi man tar for lett på oppstartsfasen. I Skarp jobber vi aktivt med å forberede begge parter på denne fasen, slik at man reduserer problemer med ulike forventinger.

BEDRIFTSRÅDGIVNING

Gjennom lang og bred erfaring i operativ drift og styrearbeide i inn og utland

har vi kompetanse på flere områder, og kan bidra innen blant annet:

 • Management-for-hire
 • Styrearbeid
 • Endringsledelse
 • Organisasjonsutvikling
 • Strategisk forretningsutvikling samt implementering av strategier.
 • Oppkjøp, Due Dilligence og implementering
 • Verdikjede- og flaskehalsbetraktninger
 • Nedbemanning/Oppbemanning.
 • Markedsplaner / Marketing / Markedsanalyser

HVORFOR VELGE SKARP?

 • Grundig analyse og prosjektplanlegging i forkant.
 • Vi er alltid minst 2 rådgivere involvert i hvert prosjekt.
 • Rådgivere med tung erfaring innen ledelse og forretningsforståelse fra alle nivåer i en organisasjon.
 • Kvalitetssikret prosess; gjør research selv, grundig referansesjekk, bruk av profilanalyser.
 • Garanti ut prøvetiden.
 • Skarp leverer!